Escrius per no oblidar,
un cercle que mai no acaba,
la pluja sobre un mar de fulles.