Entre els plecs de la teva absència, 
sense ordre, s'amunteguen 
els records, arrels en flames. 

La terra cremada que ara trepitges 
sanglota les cendres dels dies 
com un vell sobre una barca 

obrint les veles de la infantesa.