Memòria
                                        Sencera, la part de tu que em
                                        desxifra
                                        a trossos, el nom de mi que em
                                        recrea
                                        a estones, la veu de tots que em
                                        recorda
                                        a pocs, el temps de res que em
                                        depassa.